Да се добие потрошувачки кредит онлајн, без трошоци за аплицирање и без жирант, а притоа да се добие бонус од 1.000 денари, е навистина одлична поволност.

Исто така доколку правите рефинансирање од друга банка или финансиско друштво Ве ослободуваме од сите трошоци за одобрување, a со аплицирање онлајн добивате и бонус од 1000 денари.

Токму тоа го овозможува УНИБанка АД Скопје со својот потрошувачки кредит до 1.500.000 денари, кој сега е со намалена каматна стапка – фиксна за цел период и тоа од 5,3% за првите две години, и од 7,30% за останатиот период. Потрошувачкиот кредит е со вклучена полиса за ризико осигурување на живот, каде е вклучено и осигурително покритие од Ковид-19 за заштита на семејството и посигурна иднина.

Истовремено, сите кои ќе аплицираат за потрошувачкиот кредит од УНИБанка добиваат можност за кредитна картичка и дозволено пречекорување.

Со дополнителните поволности на овој производ УНИБанка АД Скопје уште еднаш го потврди својот епитет на современа Банка, која креира производи според модерните потреби и барања на клиентите.

Нема скриени трошоци, постапката е транспарента, а одговорот е за само 30 минути.

Аплицирајте онлајн, заштедете време, избегнете дополнителни трошоци и добијте бонус.

Аплицирањето можете да го направите и во експозитура, само со лична карта.

УНИБанка АД Скопје продолжува со унапредување на дигиталните услуги се со цел поедноставување на процесите и минимизирање на трошоците за клиентите.