Проверката што ја направи „Слободен печат“ покажа дека само два големи трговски синџири имаат објавено адреса за упатување на потрошувачки приговор, како и дел од јавните претпријатија што обезбедуваат струја и топлинска енергија, но кај повеќето трговци нема вакви информации

Само два големи трговски синџири имаат објавено адреса за упатување на потрошувачки приговор, како и дел од јавните претпријатија што обезбедуваат струја и топлинска енергија, но кај повеќето трговци на видливо место нема вакви информации, покажа проверката што ја направи „Слободен печат“.

Оттука е јасно дека и покрај законската обврска, потрошувачките приговори се само за украс, а и граѓаните сè уште не знаат дека јавните претпријатија мора да имаат посебно одделение кое ќе ги прима нивните потрошувачки приговори од сметките за струја, вода, парно… Ова е јасно нотирано во новиот Закон за заштита на потрошувачите, според кој трговците што даваат јавни услуги се должни, на своите веб-страници најмалку еднаш во шест месеци да ги споделат податоците за постоењето и работата на одделението за потрошувачки приговори за јавни услуги.

Ваква обврска имаат и другите трговци, кои се должни на своите муштерии да им овозможат да поднесуваат потрошувачки приговори доколку сметаат дека им се повредени правата. Згора на тоа, трговците се должни и да постапат по потрошувачкиот приговор.

– Имавме приговори од станарите на цели згради, кои нам ни се жалеа дека не им стигаат сметките за вода и по неколку месеци, затоа што не беа информирани дека може директно да се обратат до Водовод. Слична беше ситуацијата и со периодот на отчитување на сметките, што беше исправено од РКЕ. Револт од граѓаните имаше и за личното носење на договорите за парно до ЕСМ продажба – објаснува за „Слободен печат“ Маријана Лончар Велкова, претседателка на Организацијата на потрошувачите.

Истражувањето на ОПМ покажа дека 37 отсто од граѓаните се незадоволни од наплатата на потрошената вода, а 62 отсто не се задоволни од испораката на електрична енергија и тоа конкретно поради фактот повеќето општини го изгаснаа јавното осветлување, а таа ставка и натаму стои на сметките.

– Граѓаните искажаа незадоволство и од јавниот превоз и немаат доверба дека нешто конкретно ќе се преземе и реши. Општо земено, дури 60 отсто од испитаниците се незадоволни од испораката на услугите од јавните претпријатија, затоа е потребна точна дефиниција на јавните услуги за да се обезбеди подобра услуга. Самите граѓани, особено повозрасната категорија, се јавуваат и кажуваат колку им е водомерот, иако не е отчитан. И тоа така ноншалантно се прифаќа поради што навистина сме загрижени – вели Лончар Велкова.

Граѓаните треба да знаат и дека трговецот е должен, најдоцна во рок од 15 дена од денот на приемот на приговорот, да му одговори на потрошувачот на неговиот приговор, како и да наведе дали го уважува, да му даде кратко образложение на својата одлука и доколку е можно да му даде конкретен предлог за рок за разрешување на потрошувачкиот приговор.
Со новиот закон е опфатен „ранливиот потрошувач“, кој, меѓу другото, не треба да се исклучува од системот за време на грејната сезона. Но, Владата треба, а сè уште не донела, како што рече Лончар Велкова, подзаконски акт, за да се дефинира категоријата „ранлив потрошувач“.