👉 ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на барањa за неповратна финансиска поддршка од Програмата за финансирање на микро земјоделски производители на вино за 2022 година.

👉Право на учество на јавниот повик имаат земјоделски стопанства запишани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (во натамошниот текст: Министерството), кои се регистрирани како производители на вино со максимален капацитет на производство до 50.000 литри годишно

👉Барањата можат да се достават до 30 април 2022 година.

👉Барањето за неповратна финансиска поддршка од Програмата за финансирање на микро земјоделски производители на вино за 2022 година може да се обезбеди преку веб страната на министерството