Драго ни е да го објавиме повикот за предлози за Програмата за размена на знаење на CEI (KEP) , развоен инструмент кој има за цел да го поддржи трансферот на експертиза од организации во ЕУ на врсници во земјите кои не се во ЕУ во регионот на ЦЕИ.

Истиот се спроведува со финансирање на располагање од Фондот на ЦЕИ при ЕБОР, целосно финансиран од италијанската влада.

Критериуми за подобност

Јавни/приватни субјекти регистрирани во земја-членка на ЦЕИ
Учество на најмалку двајца партнери по предлог
Најмалку еден давател на знаење и една институција корисник на знаење
Документација за повици и пакет за апликација достапни на: https://application.cei.int/kep-2022/

Краен рок: понеделник 13 јуни 202 2 , 23:59 часот CEST.

Погледнете го нашето видео за нашиот KEP!