„Минатата година во стопанството се слеале 397,4 милиони евра по основ на поврат на ДДВ кон фирмите. И покрај тоа што 2020 беше кризна година, минатата година има најголем нповрат на ДДВ како процент од бруто наплатениот данок во споредба со изминатите години, додека исплатата се одвиваше редовно и без застои“, соопшти денеска Министерството за финансии.

Минатата година извршен е поврат на скоро 34 отсто од бруто наплатениот данок на додадена вредност. За споредба, во 2019 година извршен е поврат од 32 отсто, во 2018 од 31 отсто, во 2017 од 28 отсто, во 2016 од 26 отсто и во 2015 година од 28 отсто.

„Доколку се гледа во апсолутен износ, минатата година и покрај кризата, инјектирана е висока сума на средства по основ на поврат на ДДВ кон фирмите во споредба со претходните години. Ако минатата година е извршен поврат на 397,4 милиони евра, во 2019 година повратот изнесувал 403,9 милиони евра, во 2018 од 375,8 милиони евра, во 2017 година 315 милиони евра, во 2016 280 милиони евра и во 2015 година 283,5 милиони евра“, стои во соопштението.

Од Министерството за финансии информираат дека редовниот и навремен поврат на ДДВ кон фирмите е од големо значење за ликвидноста во стопанството, особено во време на криза кога пристапот мдо средства е ограничен.