Годишен раст на просечната каматна стапка на вкупните депозити од 0,65 п.п., при што во април таа изнесува 1,82%.

Просечната каматна стапка на вкупните кредити бележи годишен раст од 0,43 п.п. и изнесува 5,51%, извести Народната банка.

Најновото соопштение за позначајните движења кај каматните стапки на банките и штедилниците е достапно на следниот линк.