На Меѓународниот ден на потрошувачите, купувачите се жалат дека цените на пазарот се менуваат секој пат кога наближуваат празниците, а според нив државата не ги заштитува ни кога има континуирано зголемување на цената на прехранбените производи.

Министерот за економија Крешник Бектеши вели дека треба да се зголемат капацитетите на инспекциските институции во земјава со единствена цел примена на законските решенија со кои се заштитуваат потрошувачите.

„Имаме законско решение кое е речиси целосно усогласено со она на ЕУ, и речиси сите директиви на ЕУ се имплементирани, останува да ги зголемиме капацитетите на инспекциските институции во земјата со единствена цел да ги имплементираме законските решенија на фер начин и тоа ќе даде можност да се заштити потрошувачот“, рече Бектеши.

Меѓународниот ден на потрошувачите е насочен кон заштита на потрошувачите и одржување на здравјето и безбедноста на потрошувачите, како и заштита од какви било нефер практики на трговците.