Прекини во снабдување на електрична енергија за четврток 09.12.2021