Преку општинскиот сервис за пријавување на комунални проблеми „Систем 48“ лани биле решени 710 проблеми од вкупно пријавените 765 од страна на граѓаните, информираа денеска од Општина Струмица.

Според информацијата од локалната самоуправа, за останатите 55 е потребно повеќе време и истите се проследени до надлежните служби и се во процес на решавање.

Најголем број од пријавите доставени до „Систем 48“ биле од областа на уличното осветлување-601, собирање смет-69, водовод и канализација-46, паркови и зеленило-40, општински инспекциски служби-1 и 8 за улици, патишта и тротоари.

Додаваат дека целта на општинскиот сервис „Систем 48“ е зголемување на транспарентноста на јавно достапните услуги кои ги нуди Општина Струмица, подобрување на нивниот квалитет и професионално решавање на пријавените проблеми.