Министерството за финансии ја објави Фискалната стратегија 2019-2021. „Фајнанс тинк“ проценува дека во однос на претходните фискални стратегии годинешниот документ е со значајно зацврстена структура, со подлабинска елаборација на различните аспекти на буџетот и јавниот долг, воведува сензитивна анализа сврзана со претпоставките на Стратегијата, како и лимити за одделните трошења. Фискалната стратегија дава одговор и/или имплементира дел од препораките дадени во ФТ Коментарот бр. 18 на Фискалната стратегија 2018-2020