Модел за формирање берза за електрична енергија во Македонија ќе биде презентиран денеска во Владата.

На презентацијата се најавени обраќања на генералниот директор на МЕПСО Сашо Василевски и на Симон Узунов, претставник на Секретаријатот на Енергетската заедница.