НЛБ д.д. Љубљана и НЛБ Банка АД Скопје  официјално го продадоа НЛБ нов пезниски фонд на Сава  Ре.

 

Од двете компании  посочуваат дека досегашните осигуреници и корисници на НЛБ Нов пензиски фонд нема да почуствуваат никакви разлики, друштвото ќе биде управувано од искусен бренд со меѓународно докажани резултати, а се очекуваат и нови бенефити и подобрени услуги во натамошниот период.

 

Сава Ре во Акционерското друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови НЛБ Нов пензиски фонд вложи 921 евра по акција, а продажбата се изврши преку Македонската берза за хартии од вредност.