Со блок-трансакција од 8.6 милиони денари, денеска на Македонската берза се купија 2.500 акции на Комерцијална Банка А.Д. Скопје, по цена од 3.450 денари по акција.