Во три блок-трансакции вредни околу 26 милиони денари денеска на Македонската берза се продадоа 5.000 акции од Комерцијална банка АД Скопје.

Во првата трансакции се продадоа 1.000 акции по цена од 5.200 денари за акција, во втората трансакција се продадоа 1.000 акции по цена 5.250 денари за акција, а во третата транскација се продадоа 3.000 акции по цена од 5.385 денари за акција.