Со оглед на тоа што инфлацијата влијае на пазарите и меѓународните каматни стапки повеќе од една година, какви се очекувањата дека различните централни банки ќе дејствуваат во иднина?

Иако изгледите за инфлацијата остануваат неизвесни, Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) очекува најнапредните економии да почнат постепено да ги намалуваат каматните стапки до средината на 2024 година.

Инфографикот и табелата подолу ги прикажуваат проекциите на ММФ за четирите главни економии до 2028 година, користејќи ги податоците на World Economic Outlook од октомври 2023 година.

Прогнози (2024-2028)

Од 2022 година, каматните стапки се зголемија во ЕУ, Велика Британија и САД за најмалку 4 проценти.

Во 2023 година, стапките продолжија да растат со побавно темпо и се очекува да достигнат врв на почетокот на 2024 година. Федералните резерви на САД, на пример, се очекува да забележат врв на каматните стапки околу 5,4% пред да започне со намалување на стапките во третиот квартал од 2024 година.

Oд друга страна, Јапонија ги држи каматните стапки на 0% или малку пониски од 2016 година.

И покрај падот на јапонскиот јен и продолжувањето на растот на инфлацијата (и цените), јапонската економија како целина се бореше во изминатите неколку децении со слабата побарувачка на потрошувачите. Постои загриженост дека зголемувањето на каматните стапки ќе го попречи економското закрепнување на долг рок.

И додека другите централни банки планираат да започнат со намалување на стапките, Јапонија е подготвена да го направи спротивното. ММФ предвидува дека во 2025 година земјата ќе ги има првите позитивни каматни стапки во последните девет години.

Важно е да се запамети дека идните намалувања на стапките во голема мера ќе зависат од тоа дали инфлацијата во земјите ќе продолжи да забавува. Големите случувања, како што е војната меѓу Израел и Хамас, исто така може да ги нарушат глобалните пазари и да ги принудат централните банки да го променат курсот.