Профитабилноста на банкарскиот сектор во Централна и Источна Европа може да биде пониска за 30-50 проценти во 2020 и 2021 година во споредба со сценариото без пандемијата од КОВИД-19, покажува прогнозата на Рајфајзен Рисрч под наслов „Банкарските сектори во ЦИЕ: Во исто време во режим на криза и закрепнување“.

Се наведува дека падот на профитабилноста на пазарите во Централна и Југоисточна Европа може да биде на повисокиот крај од овој опсег.

„За 2020 и 2021 година, сè уште очекуваме поврат на капиталот да биде едноцифрен, во опсег од 4-9 проенти на повеќето пазари на ЦЕ / ЈИЕ, со намалување на ризикот од 20 отсто во 2021 година. Генерално, ниската двоцифрена бројка за ROE во банкарството на ЦИЕ сè уште може да биде изводлива во 2020 и 2021 година, но само кога и ако пазарите во Источна Европа и Русија, продолжат со перформансите“, проценува Рајфајзен.

Кредитирањето во некои земји на ЦЕ / ЈИЕ е значително посилно отколку што се очекуваше. Како и во Западна Европа, ова особено се однесува за заемите за недвижнини (на пример, во Чешка, Словачка или Романија, Хрватска и Русија). Кредитирањето е поддржано од постојани програми за поддршка и субвенции и брзото намалување на системските резерви на капитал, дополнителни механизми за капитал и / или отстранување на микро или макропрудентни прописи / мерки на заострување во многу земји (на пр. Полска, Чешка, Словачка

Намалувањето на банкарското оданочување во Романија на почетокот на 2020 година исто така имаше позитивен ефект.

Во моментов, растот на кредитите во ЦЕ / ЈИЕ се движи од 5-7 отсто во просек на годишно ниво. На некои пазари, како што се Унгарија, Србија или можеби Албанија, годинава се можни дури и двоцифрени стапки на раст на кредитите (во локална валута). Истото може да се каже и за рускиот пазар. За споредба, претходните кризни години во ЦИЕ се карактеризираа со негативни вредности или стапки на кредитен раст од 2-4 проценти.

Влошувањето на квалитетот на средствата досега беше скромно, а лошите (НПЛ) кредити се зголемија за 10-50 основни поени.

– Како и да е, очекуваме дека процентот на НПЛ во регионот на ЦЕ / ЈИЕ ќе се зголеми на максимум помеѓу 4-8 отссо во регионот на ЦЕ и 7-10 отсто во ЈИЕ. Тоа би значело дека зголемувањето во регионот на ЦИЕ ќе биде многу помалку драматично отколку пред десет години, се вели во анализата.

Патем, индикаторите за нефункционални заеми го достигнаа повеќегодишното најниско ниво во ЦЕ / ЈИЕ на крајот на 2019 година. Коефициентот на НПЛ во ЦЕ достигна малку под 5 отсто на крајот на 2019 година. Во регионот на Југоисточна Европа, учеството на НПЛ на крајот на 2019 година беше 5,9 отсо. Ова значи дека овој однос достигна вредности близу до нивоата забележани пред глобалната финансиска криза 2008/2009 година.