Со воведување на  “Progress” на пазарот, компаниите ќе можат да сметаат на помош на советник со лиценца од Загребската берза.
Загребската берза во средата ја претстави својата трговска платформа “Progress” и како што рече претседателката  Ивана Гажич, таа има за цел да создаде услови за компаниите да го обезбедат потребниот капитал во сите фази на раст, со што ќе придонесат за создавање на позитивно опкружување за претприемачи, економски раст и вработување.
Ваквите трговски платформи се замислени како места наменети на малите и средни компании со цел да им се овозможи полесен пристап на капиталот потребен за раст и развој – изјави Гажиќ
Како што е наведено, иако малите и средните претпријатија во земјата се мнозинство од сите приватни деловни субјекти во земјата и вработуваат најголем број вработени и се наоѓаат на врвот на ЕУ во создавањето на додадена вредност, малите и средните претпријатија сè уште не го достигнале нивото пред кризата во 2008 година, поради значително потежниот пристап до финансии, капитални и кредитни инструменти.
  “Progress”   може да им овозможи на претпријатијата да растат преку прибирање финансиски средства без обврска за реоткуп и продажба на мнозински удел, со проширување на базата на инвеститори, со што на компаниите им се дава поголема видливост на инвестициската јавност и полесно поставување нови финансиски инструменти.
Според податоците, во земјата има околу 13.440 компании што може да се класифицираат како средни и мали, а повеќе од 1.300 имаат капитал од 2 до 20 милиони евра и се целна група за пазарот на напредок.
Со воведување на“Progress”  пазарот, компаниите ќе можат да сметаат на помош на советник со лиценца од Загребската берза. За само два месеца статусни советници, како што се вели, се стекнати 11 компании, што покажува дека постои интерес за развој на нови производи на пазарот на капитал во Хрватска