НЛБ Банка во периодот од 07.06.2018 до 15.07.2018 година води промотивна кампања за НЛБ Visa кредитните картички за физички лица (Visa Classic и Visa Gold).

 

Во рамки на кампањата клиентите можат да ги искористат следните промотивни поволности:

 

  • Без членарина за првата година на користење за апликации за НЛБ Visa кредитните картички примени во промотивниот период

 

  • Бесплатна полиса за патничко осигурување од Сава осигурување АД Скопје за секоја нова НЛБ Visa кредитна картичка.

 

  • Без членарина за следната година на користење за постојни и нови корисници на НЛБ Visa кредитните картички кои во промотивниот период ќе направат најмалку 10 ПОС трансакции во земјата или странство.

 

Повеќе информации за промотивната кампања клиентите можат да добијат на линкот,  во најблиската експозитура на Банката или на телефон 02 / 15 600.