Искористете ја најновата промотивна понуда на ТТК Банка АД Скопје за девизни депозити за физички лица со атрактивна ФИКСНА каматна стапка за штедење во евра на 15 месеци и 25 месеци.

ЕВРО ФИКС 15 депозитот нуди фиксна каматна стапка од 1,5% годишно, со можност за месечна исплата или припис на камата.

ЕВРО ФИКС 25 депозитот нуди фиксна каматна стапка од 2,5% годишно, со можност за месечна исплата или припис на камата.

Повеќе информации за промотивната понуда на девизни депозити во ТТК Банка АД Скопје можете да погледнете на следниот линк.