Прв регионален бизнис натпревар поддржан од Фондот за Западен Балкан ќе се одржи денеска во Белград. Натпреварот е можност за прв заеднички регионален настап на победниците на проектот Лидер од Македонија, Србија и Босна и Херцеговина Скопје.

– По успешно спроведените изданија на проектот ЛИДЕР и објавувањето на тројцата победници од Србија, Македонија и Босна и Херцеговина, наградените за првпат се стекнаа со можност за заедничко претставување на своите бизнис-идеи пред регионално и меѓународно жири, за време на Регионалниот бизнис натпревар, информираат организаторите од трите регионални локации CANSEE (Канадско- српска бизнис асоцијација), Македонија 2025 и Рестарт.

Деветте победници – Валентина Чолиќ, Јована Станковиќ и Тамара Јевтовиќ од Србија; Олга Рајчиќ, Тодор Панев и Бојана Завкова од Македонија; како и Емина Захировиќ-Пинтариќ, Али Сајед и Срѓан Мајкиќ од Босна и Херцеговина, со нетрпение очекуваат да ги презентираат своите бизнис идеи, по добивање на континуирано менторство и поддршка и стекнување на сите потребни знаења за водење на успешен бизнис.

Првиот регионален бизнис натпревар е овозможен благодарение на проектот „Зајакнување на меѓународната соработка и врски во Западен Балкан преку контакт на млади претприемачи“, финансиран од Фондот за Западен Балкан, кој е основан со цел да се финансираат мали и средни проекти од областа на образованието, одржливиот развој и човековите права во земјите од Западен Балкан.