Првата аукција за граѓанската обврзница во вкупен износ од околу 600 милиони денари ќе се одржи денеска. Граѓаните во изминатиот период имаа можност да запишат обврзница со минимален износ од 10.000 денари.

Граѓанската обврзница, како нов финансиски инструмент се нуди со поволни услови – камата од пет проценти и рок на доспевање две години.

„Порачувам на граѓаните да ги инвестираат своите заштеди во граѓанската обврзница, за која има неколку бенефити Прво оваа инвестиција нема ризик. Второ, граѓаните ќе добијат околу пет проценти камата во однос на влогот“, рече Бесими.