Qapital, во Шведска,  е компанија за развој на мобилни банкарски апликации, кои се дизајнирани за целите и бенефит на корисниците, ќе обезбеди 30 милиони долари за финансирање.

Финансирањето беше овозможено од Swedbank Robur, со учество од Northzone.

Компанијата ќе ги користи средствата за да ја прошири својата корисничка база на глобално ниво. Предводени од извршниот директор Џорџ Фридман и CTO Ерик Актерин, Qapital користи пристап “правила” и “цели” за лично банкарство.

Таа им овозможува на корисниците да креираат краткорочни цели, а потоа да одлучуваат за правилата за автоматски да ги финансираат овие цели,  како да испраќаат сума на целната сметка секојпат кога ќе ја повлечат својата Qapital Visa Debit Card или поврзаната кредитна картичка.

Целите може да се финансираат преку трошење на  сметка на Qapital (сметка за проверка) или со поврзување на надворешен извор на финансирање.

 

Апликацијата Qapital вклучува заштеда на капитал (Qapital Savings)  за краткорочни цели, а апликацијата  трошење на капитал (Qapital Spending) да се да се користи како сметка за проверка со картичката Qapital Visa Debit Card, која што има алатки за буџетирање како што е алатката за неделно трошење на капитал. Наскоро ќе се воведе и алатката  инвестирање на капитал (Qapital Invest) пробо инвестициски производ.

До денес, над 420.000 луѓе ја користеле апликацијата  Qapital.