Од огромна важност за работниците во Република Македонија е воведување на правичен систем за користење на правото на пензија!
Сегашниот систем е насочен единствено кон експлоатација на работната сила која што придонесува за енормо богатење на крупните капиталисти, па затоа Левица се залага за промена на таквиот систем и испаѓање во пресрет на работничката класа!
Од исклучително значење е воведување на право на стекнување на пензија по навршување на 35 години работен стаж, независно од возраста на работниците. Со ова ќе се даде фер шанса да се стекнат со правото на пензија на сите работници кои што активно работеле уште од најраната законски предвидена возраст, наместо да чекаат исполнување на старосната граница согласно моменталните законски прописи.
Левица е гласот на работникот! Левица е единствениот пријател на работничката класа!

Од огромна важност за работниците во Република Македонија е воведување на правичен систем за користење на правото на пензија!

Сегашниот систем е насочен единствено кон експлоатација на работната сила која што придонесува за енормо богатење на крупните капиталисти, па затоа Левица се залага за промена на таквиот систем и испаѓање во пресрет на работничката класа!

Од исклучително значење е воведување на право на стекнување на пензија по навршување на 35 години работен стаж, независно од возраста на работниците. Со ова ќе се даде фер шанса да се стекнат со правото на пензија на сите работници кои што активно работеле уште од најраната законски предвидена возраст, наместо да чекаат исполнување на старосната граница согласно моменталните законски прописи.

Левица е гласот на работникот! Левица е единствениот пријател на работничката класа!