Народна Банка вчера објави сопштение во кое вели :

На 28 февруари 2018 година, банките пласираа средства во расположливи депозити на седум дена во износ од 13.758 милиони денари, односно 630 милиони денари повеќе од достасаниот износ (13.128 милиони денари).

Каматната стапка на депозитите на седум дена изнесува 0,50%.