Приходите на Русија од извоз на нафта и нејзините производи во странство во септември 2023 година се зголемиле за $1,8 милијарди според август, достигнувајќи до 18,8 милијарди долари. Ова се случи на фон на зголемување на износот на нафта и нафтени производи за 460 илјади барели на ден, што е рекорд од јули 2022 година, според податоците на Меѓународната агенција за енергетика (МАЕ).

Во документот на агенцијата се нагласува дека вкупниот износ на нафта и нафтени производи од Русија се зголемил за 460 илјади барели на ден, достигнувајќи до 7,6 милиони барели на ден, додека износот на сурова нафта само се зголемил за 250 илјади барели на ден.

Средната цена на рускиот петрол се повишува, и тоа се случува сo повеќе од 8 долари за барел во споредба со август, достигнувајќи 81,8 долари за барел. Отстапката според цената на сортата Brent на меѓународните пазари се намалува, макар и да останува значителна. Сега отстапката изнесува 12,2 долари за барел, што е минимум од март 2022 година.

Напоменуваме дека, според предвремените податоци, средната цена на рускиот петрол Urals во август беше над 70 долари за барел, а во јули – близу 65 долари за барел. Ова значи дека веќе три месеци цената на рускиот петрол при извоз го преминува ценовниот “таван” на земјите од Г-7 од 60 долари за барел, при тоа разликата се зголемува.

Сепак, не треба да се заборави дека во првата половина на годината рускиот петрол се тргуваше само околу 50-55 долари за барел, што значи дека во првите девет месеци на годината средната цена не ја надминува ценовната ограниченост.