Развивање на економијата на Северна Кореја нема да биде лесно и ефтино, но постојат гео-политички профит за Јужна Кореја.

„Сити“ пресмета дека 63,1 милијарди долари ќе бидат потребни за да се реконструира инфраструктурата и транспортот. Помеѓу останатите трошоци, дури 24,1 милијарда ќе бидат потребни за 28 проекти за автопати, 22,8 милијарди за 33 проекти за обични патишта и уште 10 милијарди за 16 термоцентрали.

„Ќе ни требаат 63,1 милијарда евра за развивање на економијата, односно за реконстуирање на –автопати, аеродроми, пристаништа, термоцентрали, рудници…“, пишува „Сити“.

Јужна Кореја ја покани русија да зборува со Северна за да се изгради гасовод, автопад и останати проекти со кои би можела Русија да се поврзе со нив. Јужна Кореја ќе има најголем профит од реконструкцијата на Северна Кореја, но профитот нема да биде во парични средства, туку од гео-политичка природа.