Редици пред банките. Граѓаните ги чекаат оние 6.000 денари од четвртиот пакет мерки на Владата.

Еднократната парична помош може да ја користат во кој било период без рокови и ограничувања. Дел од граѓаните се информирани, но добар дел и не знаат како и каде да ја искористат финансиската помош.