Најавената пензиска реформа во Хрватска, предизвика бројни негативни реакции кај опозицијата и кај граѓаните. Контроверзен е делот кој е претставен како најважен – принудување на пензиските фондови да инвестираат 5 отсто од нето средствата во алтернативен инвестициски фонд, чиј капитал би бил гарантиран од државата. Во август годинава пензиските фондови имаа 19,3 милијарди евра нето средства, кои ќе растат во следните месеци, така што 5 отсто би одговарале на вредност од околу една милијарда евра, анализира Индекс.хр.

Фондовите од категориите А и Б, со висок и умерен ризик, ќе треба да ги инвестираат средствата на своите инвеститори, односно на сите работници кои уплаќаат во вториот пензиски столб, во алтернативни инвестициски фондови со гаранција од државата. За возврат, ќе се намали процентот на нето средства што пензиските фондови мора да ги инвестираат во државни обврзници, што е еден од предлозите на ОЕЦД. Целта е да се намали изложеноста на пензискиот систем на судбината на државните финансии, но ОЕЦД никаде не спомна дека тоа треба да се направи преку задолжителна инвестиција во државно гарантиран алтернативен инвестициски фонд (АИФ). Алтернативни инвестициски фондови чиј капитал го гарантира државата не постојат никаде во светот. Има алтернативни инвестициски фондови со гаранција, но не и влади. Така државата треба да му обезбеди на фондот буџетски средства, што значи дека требало да се направат проекции за движењето на јавниот долг (гаранциите се вклучени во пресметката на јавниот долг).

Но, тоа не е направено, па не се знае каква би била изложеноста на државните финансии кон новиот фонд. Марко Ракар, член и еден од основачите на Здружението на членови на задолжителни и доброволни пензиски фондови, смета дека ова е обид да се создаде ново место за проневера за да може државата да го користи имотот на работниците во Хрватска. јасни што точно има намера да прави со вака собраните пари.

„Се плашам дека тоа ќе биде нов инсинератор за нашите приватни заштеди. неверојатно е што толку важен и штетен закон се обидува тивко и брзо да се протне низ парламентот, без мнозинството граѓани всушност да бидат свесни што се случува со нивните заштеди“, рече Ракар.