Серадо е регион во Централен Бразил, кој храни милијарди луѓе. Тоа е савана со најголем биодиверзитет на планетата Земја. Големината на овој регион е еднаква на големината на Англија, Франција, Германија, Шпанија и Шведска заедно. Тој е вториот по големина биом (заедница на растенија и животни) во Јужна Америка, по Амазон.

Серадо е дом на 60 отсто од вкупното земјоделско производство во Бразил. Затоа е од клучно значење за бразилската економија и глобалниот систем на храна. Покрај тоа, тој е од клучно значење за екосистемот, бидејќи акумулира 14 отсто од вкупните резерви на вода во Бразил и за апсорпција на јаглерод. Понатаму, тој е дом на 330.000 растителни и животински видови, што е пет проценти од сите видови на Земјата, како и 100.000 домородни луѓе кои живеат таму илјада години. Но, во последните неколку децении, како резултат на земјоделската експанзија, половина од автохтоната вегетација на овој регион е уништена.

Штетата на животната средина долго време се толерира заради економскиот развој. Сепак, како што најави Светскиот економски форум (СЕФ), тоа можеби и понатаму нема да биде случај. Имено, со нов пристап кој создава рамнотежа меѓу заштитата на природата и производството, може да се придонесе за природата и да се генерираат 72 милијарди долари годишно за бразилската економија, пишува Кликс.ба.