Во организација на Центарот за стручно образование и обука, Регионалната канцеларија за соработка на Австриската агенција за образование и интернационализација (ОАД) и Волонтерскиот центар Скопје, денеска во Скопје ќе биде презентиран регионалниот проект „Обезбедување квалитет на работата на координаторите за врски со компаниите“.