За првпат досега, Microsoft оствари квартален профит од над 20 милијарди долари, при што приходите на компанијата се зголемија за 22 отсто, надминувајќи ги очекувањата на аналитичарите. Нето добивката на Microsoft во кварталот јули-септември, односно во првиот квартал од фискалната година на компанијата, изнесува 20,5 милијарди долари, што е за 4,0 милијарди долари над рекордната добивка забележана во претходниот период, пишува Marketwatch.

Прилагодената заработка по акција беше 2,27 долари, додека аналитичарите анкетирани од компанијата за собирање и обработка на финансиски податоци, Refinitiv, најавуваа дека ќе биде 2,07 долари по акција. Microsoft во извештајот забележа дека околу 3,3 милијарди долари од неговата добивка е резултат на еднократниот прилив врз основа на олеснување на данокот на доход добиен од трансферот на нематеријални производи, но додаде дека заработката без таа придобивка ќе биде 2,27 долари по акција.

Вкупниот приход на компанијата порасна за речиси 22 отсто, од минатогодишните 37,15 милијарди долари на 45,32 милијарди долари во тој квартал, аналитичарите предвидуваа дека ќе изнесуваат 43,97 милијарди долари. Ова е највисоката стапка на раст на приходите од 2018 година.