Станбениот кредит на Охридска банка е наменски кредит за купување, изградба или за реновирање недвижен имот.

Станбениот кредит е наменет за кредитоспособни физички лица, во редовен работен однос, клиенти на Охридска банка.

Станбениот кредит 3+2 од Ohridska Banka Societe Generale со фиксна каматна стапка за првите 5 години и 0% административен трошок во промотивен период од 02.04 – 31.07.2018!

Повеќе инфо можете да погледнете на:
https://bit.ly/2I04IrC