👉преставување на општините Дојран,Гевгелија,Демир Капија, Крушево,Охрид
👉изложбен простор на 60 квадратни метри
👉 четири комори за туризам СКТМ, НУК,ХОТАМ и ССК
👉повеќе од 65 најавени туристички агенции, туроператори и хотелиери кои ќе не посетат
👉Охридска и Дојранска вечер на 24и 25.03
👉презентација на 25.03 за повеќе атракции и форми на туристичка понуда на посебна хала
👉посета на поголем број на медиуми од Србија
👉силна поддршка на иницијативата Отворен Балкан како една туристичка дестинација
👉 посета на саемот и нашиот простор на студентите од УТМ – Скопје
Решени сме сите заедно да ја достигнеме целта од 2,5 милиони ноќевања и зголемување на странските туристи за 25% во 2022 година со повеќе од 400 милиони $ во македонската економија🇲🇰
Време е да се оддолжиме на државата за се што направи во последните години за туризмот во Македонија👊👊👊