rusija naftaРезервите на нафта на традиционалните наоѓалишта во Русија се доволни за 30 до 40 години со сегашното ниво на производство, изјави рускиот министер за природни ресурси и екологија Sergey Donskoy во интервју за Komsomolskaya Pravda.

Тој додаде дека резервите на неконвенционалните наоѓалишта на нафта (шкрилци) откриени во баженосвскиот базен во Западен Сибир и од зоната Волга и Урал и слични на нив со тек на време ќе го прошири хоризонтот на резервите на нафта. Donskoy објасни дека во сегашната ситуација е важно, не само достапноста на природните ресурси, но и како тие ресурси се развиваат.

“Претходно од земјата се извлекуваа 30 проценти традиционални видови на употребливи горива, а сега благодарение на новите технологии, може да се достигне и до оние резерви чија екстракција е профитабилна со тековните економски услови”, изјави министерот.

Сегашните ископувањата на наоѓалиштата се вршат на длабочина од 3 до 4 километри. Покрај тоа, со бушење на поголеми длабочини, особено на територијата на Западен Сибир и регионот на Волга може да се обезбедат сериозни резерви на течни јагленоводороди.

Исто така постои и Арктичкото поле и арктичкото крајбрежје каде моментално не се врши експлоатација поради различни причини – климатски, технолошки, еколошки. Во многу земји сега се посветува поголемо внимание на неконвенционалните видови на производство. Покрај проектите на гас и нафта од шкрилци постои и производство на гасни хидрати.

Тој посочи дека Министерството за природни ресурси на Русија не гледа сериозна закана за рускиот нафтен сектор од проектите за производство на енергија од нафтени шкрилци по тековните цени на нафтата.

Намалувањето на цените на нафтата доведе до тоа да експлоатацијата на нафта на поедини наоѓалишта да е економски неисплатлива, што доведува до намалување на стапката на раст на тоа производството.

Ова се должи на фактот дека развојот на наоѓалишта на шкрилци е оправдано само во случај на високи цени на нафтата, затоа што во споредба со традиционалното производство нивното производство е поскапо, објасни Donskoy.