Државната Дума усвои закон за ратификација на четири протоколи, кои создаваат правна основа за реструктуирање на долговите на Србија кон Русија според голем број меѓувладини договори. Ова е јасно од одлука на законодавното тело, пренесе БГНЕС.

Протоколите беа потпишани во Москва на 13 ноември 2023 година и во Белград на 21 ноември 2023 година. Тие ги менуваат договорите за обезбедување државни извозни кредити од Русија за Србија од 11 јануари 2013 година и 19 октомври 2019 година, финансиски кредит (од 10 април 2013 година), како и за подмирување на долговите на Србија кон Русија по обврските на поранешна Југославија (од 10 и 17 март 2021 година).

Протоколите ги утврдуваат договорите на страните за отплата на долгот на Србија кон Русија, доспеан од март 2022 до март 2023 година, на рати без казни или други дополнителни камати доколку се отплати во целост. Од 1 септември 2023 година српската страна го исполнила овој услов. Плаќањата беа направени во руски рубљи како што беше договорено меѓу двете земји.

Долгот на Србија за извозни кредити, платен во периодот од 1 март 2022 година до датумот на потпишување на протоколите, изнесува 102,231 милиони долари и 1,944 милиони евра, на финансиски кредит – 38,33 милиони долари, на обврски на Југославија – 2,96 милиони долари. Протоколите влегуваат во сила на датумот на прием на последното писмено известување дека страните ги завршиле потребните внатрешни процедури.