Најниски се платите во текстилната индустрија

Само 35 проценти од вработените граѓани во земјава земаат плата над просечната која сега изнесува 28.721 денари. Државниот завод за статистика од почетокот на годината забележува постојан раст на просечната плата што најмногу се должи на растот на платите во ИТ индустријата и фармацијата. Но, според податоците вработените во голем број дејности земаат плати под просекот. Текстилната и кожарската индустрија и натаму со најниски плати кои во просек изнесуваат 17.570 денари, по нив следуваат платите во рестораните, кафулињата и други дејности поврзани со храна каде месечните примања се движат околу 18.780 денари. На вработените во образованието, во уметноста, или во производството на прехрамбени производи платите им се движат од 20 до 27 илјади денари.

Државен завод за статистика:

-Производство на облека и кожа – 17.570 денари

-Дејности за подготовка на оброци и служење храна – 18.780 денари

-Туристички агенции – 19058 денари

-Производство на прехрамбени производи – 22.481 денари

-Уметност, забава и рекреација  – 26.969 денари

-Образование  –  27.736 денари

За да се намали големата разлика на платите потребно е почитување на колективните договори И засилени контроли од инспекциите посочуваат од Сојузот на синдикати.

„Јазот на платите може многу лесно да се намали преку почитување на колективните договори и почитување на законската регулатива. Ако земеме за пример дека имаме многу дејности особено работниците во текстилната индустрија кои им исплаќаат минимална плата од 15.200 денари и ги убедуваат дека им е вкупна плата и во неа се пресметани минат труд, работата во смени и празници  и тоа предизвикува да се појави оној јаз на плати  едни да земаат повеќе од просечната плата или двојно а други 10 илјади денари под просечната плата“, изјави Слободан Трендафилов, Сојуз на синдикати на Македонија.

Просечната плата во ИТ индустријата достига 72 илјади денари, а платите во фармацијата околу 50 илјади денари. Според статистика за првите три месеци во земјава имало околу 790 илјади вработени, а од нив 300 илјади земале просечна или над просечната плата.