Измените на Законот за платежни услуги, за кои јавната дискусија траеше до 27 јуни, предвидуваат во Србија да се воведе концептот на отворено банкарство, што подразбира две нови услуги за граѓаните и стопанството, како и „нови играчи“ на пазарот, додека постојните ќе можат и на корисниците да им понудат нови услуги – доколку тоа го сакаат.

Народната банка на Србија го потсетува порталот Н1 дека модернизацијата на платниот систем на Република Србија започна во 2014 година благодарение на активностите на Народната банка на Србија, со усвојувањето на современиот Закон за платежни услуги, во кој беа вградени тогаш важечките правила кои се применуваа во Европската Унија и најдобрата глобална практика во оваа област за различните потреби на граѓаните и економијата“, наведуваат од Централната банка.

Овозможувањето инстант-начин на префрлање пари за неколку секунди и за различни потреби, претставува врв на она што глобалната платежна индустрија може да го понуди во моментот, посочува НБС. Со предложените измени на Законот за платежни услуги се создаваат услови за, како што се посочува – „појавување на два нови типа небанкарски даватели на платежни услуги, а исто така им овозможува на постојните даватели на платежни услуги дополнително да го прошират својот опсег на платежни услуги“.