Ниту два месеци не поминаа, а  почна  да размислува за ребаланс на досега најобемниот Буџет во независна Македонија. Огромниот буџет од 3.5 милијарди евра со дефицит од над 300 милиони ерва и очигледно превисок проектиран раст ќе доживее ребаланс.

 

Оваа мерка ќе била имплементирана откако со ребалансот на буџетот че се обезбедат средства на истата.

Проекциите и плановите за државните трошења кои се направени за годинава според на најавите усте од самиот почеток не се реализирани според планот.

Всушност буџетот за 2018 година всушност е најекономскиот буџет досега, а воедно најголем.