Агенцијата за осигурување на депозити објави продажба на недвижен имот на Југобанка во стечај, кој се состои од деловен и станбен простор.

Вкупната проценета вредност на имотот за продажба е речиси 650.000 евра, а за секој од 15-те огласени места минималната прифатлива цена е 80 отсто од проценетата вредност.

Меѓу најскапите е комерцијален простор со проценета вредност од 191.000 евра во трговскиот центар Зелени Венац, со површина од 172 м2. Дополнително, во Белград има и простор од 43 м2 во Вождовац со проценета вредност од 52.000 евра.

Во Кладово, има стопански простор со површина од 44м2 и проценета вредност од 34.000 евра, објави порталот Каматица. Се продава и земјоделско земјиште во Свилајнец, како и неколку апартмани во хотелот Бор во Шамац. Јавното наддавање ќе се одржи на 16 март.