Во Народната банка на Република Македонија денеска ќе се одржи седница на Комитетот за финансиска стабилност.

На седницата ќе присуствуваат гувернерот на НБРМ гувернерот Димитар Богов и министерот за финансии Драган Тевдовски.