Секоја година, милиони текстилни производи се фрлаат или палат низ светот. Фрлањето на облека предизвикува и еколошки проблеми и загуби од милијарди долари.

Според истражувањата, 30 отсто од купените текстилни производи всушност воопшто не се искористени.

Неискористените производи и штетат и на економијата и на природата поради фазите на производство.

Фрлањето облека за носење секоја година резултира со загуба од 460 милијарди долари. Една од најважните причини за ваквата состојба е што производството на облека е двојно зголемено во последните 15 години, но нивниот животен век е намален за 36 отсто. Повеќе од половина од неквалитетните текстилни производи, наречени тренд „брза мода“, имаат животен век од само една година.

Додека во САД секоја година се создаваат приближно 17 милиони тони текстилен отпад, оваа бројка е 5,8 милиони тони во Европската унија.

Стапката на текстилни производи во светот на депониите е околу 5 проценти. Доколку продолжи оваа стапка на производство, се очекува продажбата на облека да достигне 175 милиони тони во 2050 година.

До 2050 година, 150 милиони тони облека ќе се горат или фрлаат на депонии годишно.

Се прават напори со преземени мерки да се надмине проблемот со еколошкиот и економскиот отпад предизвикан од текстилната индустрија. Европската унија од 1 јануари 2025 година го забрани фрлањето или согорувањето на текстилниот отпад на депониите. Оваа забрана вклучува и важни можности за индустријата за рециклирање. Бидејќи придонесот на текстилните производи во рециклирањето е помал од 1 процент. До 2025 година, целта е да се рециклира 95% од текстилниот отпад.

Однесувањето на потрошувачите има моќ да го намали влијанието на светот на облеката врз глобалното затоплување за 20 проценти.

Производството во индустријата за облека во голема мера зависи од побарувачката. Купувањето повеќе облека отколку што е потребно, исто така се смета за еден од најголемите проблеми. Според истражувањата, 30 отсто од купените текстилни производи никогаш не се користат.

Иако употребата на еколошки детергенти и перењето алишта на ниски температури се мали чекори што може да се преземат на индивидуална основа, ефектот на собирање е доста висок. Опциите како што се повторна употреба на облека што го надминува моделот со мали промени, половно користење и поправка на производите со тоа што не ги фрлаат ќе бидат повеќе на дневен ред во наредните години. Толку многу што светски познатите текстилни компании веќе почнаа да работат со свои работилници.