Сесијата која ќе се одржи преку видеоконференциска врска ќе започне од 14 часот. По презентирањето на трудовите e предвидена дискусија.

Трудот „Кластерска анализа на посебни индикатори на банкарските системи на Македонија, земјите членки на ЕУ и балканските земји” од Емилија Стојанова Ивановска ќе биде презентиран на денешната 41-та сесија на Клубот на истражувачите на Народната банка.

Сесијата која ќе се одржи преку видеоконференциска врска ќе започне од 14 часот. По презентирањето на трудовите e предвидена дискусија.

Клубот на истражувачите на Народната банка е отворена платформа за презентација и дискусија на научноистражувачки трудови, особено во доменот на монетарната политика и макроекономијата.