Платите во образованието и науката континуирано се зголемуваат. Тоа е една од компонентите на нашиот план за унапредување на квалитетот на националниот образовен систем, затоа што од задоволството и мотивацијата на вработените во овие области, најмногу зависат постигнатите резултати, а тие се огледуваат преку знаењето на новите генерации, креирањето на иновации и научни достигнувања.

Министерот за образование и наука Јетон Шаќири на својот Фејсбук профил сподели компаративни податоци за платите во образованието и науката од 2016 и 2023 година. Истите во просек се зголемени за околу 40%.

Платите во образованието и науката континуирано се зголемуваат. Тоа е една од компонентите на нашиот план за унапредување на квалитетот на националниот образовен систем, затоа што од задоволството и мотивацијата на вработените во овие области, најмногу зависат постигнатите резултати, а тие се огледуваат преку знаењето на новите генерации, креирањето на иновации и научни достигнувања.

Министерот за образование и наука Јетон Шаќири на својот Фејсбук профил сподели компаративни податоци за платите во образованието и науката од 2016 и 2023 година. Истите во просек се зголемени за околу 40%.

Шаќири изразува задоволство што најголемото покачување на платите во образованието и науката се случи токму во периодот откако тој е назначен за министер во овој ресор и тоа за 18% во 2022 и 2023 година. Уверува дека оваа политика за подигување на дигнитетот на наставничката професија во општеството, односно грижата за достоинствено вреднување на трудот, желбата и посветеноста на наставниот кадар, ќе продолжи и понатаму, отворајќи притоа и многу нови можности за кариерен и професионален развој.