Хрватска е меѓу групата земји на ЕУ што забележа најголем годишен пад на БДП во четвртиот квартал 2020 година, заедно со Грција и Шпанија, според истражувањето на европскиот завод за статистика Евростат.
Според сезонски прилагодените податоци, Шпанија забележа најголем пад на економската активност во последните три месеци од минатата година, 9,1 отсто во споредба со истиот период претходната година. Следува Грција со пад на БДП од 7,9 проценти.

Според сезонски прилагодените податоци, хрватската економија падна за 7,1 отсто во последните три месеци од минатата година во споредба со истиот период претходната година. Во претходниот квартал, падот беше 9,8 проценти на годишно ниво.

Италија е во групата со пад на активноста од 6,6 проценти. Најмалиот пад на БДП е забележан на крајот на минатата година во Ирска, за 0,2 проценти. Годишен раст на активноста е забележан само во Луксембург, за 1,4 проценти.

Кварталната споредба сигнализира забавување на активностите кон крајот на годината кога нов бран на пандемијата на коронавирус ја погоди Европа што ги принуди владите повторно да воведат строги епидемиолошки мерки.

Евростат ги издвои Романија, Малта, Хрватска и Грција меѓу земјите на ЕУ со највисоки квартални стапки на раст.

Најсилниот раст на БДП во последните три месеци од минатата година, во споредба со претходниот квартал, според сезонски прилагодените податоци, го забележа Романија, за 4,8 проценти. Следува Малта со 3,8 проценти.

Според сезонски прилагодените податоци, хрватската економија забележа раст од 2,7 проценти во последниот квартал од минатата година спореден со претходниот, нагло забавувајќи во споредба со периодот од јули до септември, кога активностите пораснаа за 8,2 проценти.

Грција се изедначи со Хрватска во кварталната стапка на раст на БДП во последните три месеци минатата година.

Најсилен пад на активноста на квартална основа е забележан во Ирска, за 5,1 отсто. Следува Австрија со пад на активноста за 2,7 проценти и Италија и Франција каде падот на БДП изнесуваше 1,9, односно 1,4 отсто.

Евростат, исто така, малку ги смени проценките за ЕУ ​​и еврозоната, кои сега покажуваат помал пад на активностите во последните три месеци од 2020 година во споредба со истиот период од претходната година, за 4,6 проценти во ЕУ и 4,9 проценти во еврозоната, според сезонски прилагодени податоци.

Кон средината на февруари, статистичарите проценуваа дека падот во ЕУ е 4,8 проценти и на 5 проценти во еврозоната.

Во третиот квартал, БДП на ЕУ падна за 4,1 проценти на годишно ниво и 4,2 проценти во зоната на единствена европска валута.

Во споредба со претходниот квартал, економијата на ЕУ падна за 0,3 проценти во последните три месеци од минатата година, според последните проценки на Евростат, за 0,1 процентен поен помалку отколку што се проценуваше во средината на февруари. Во третиот квартал, активностите скокнаа за 11,6 проценти.

Мерките за контрола на пандемијата ја погодија потрошувачката на домаќинствата, што се намали за околу три проценти на квартална основа. Државните и корпоративните трошоци беа повисоки отколку во претходниот квартал, а извозот исто така порасна.