ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ има потреба од редовно годишно надополнување на базата на потенцијални кандидати за следните работни позиции:

 

 

1. Соработник за работа на благајна (ВСС)
2. Помлад стручен соработник за население (ВСС)
3. Помлад соработник за водење и архивирање на кредитни досиеја (ВСС)

 

 

Доколку сакате да влезете во листата на потенцијални кандидати за работни позиции што би се отвориле во текот на годината, Ве замолуваме да аплицирате онлајн (со означување на полето „за база“).