Шпаркасе Банка ги ивестува своите клиенти дека поради надградба на системот, на 13.06.2018 можни се краткотрајни прекини во работењето на електронското банкарство во период од 20:15 до 20:45 часот.