Шпаркасе банка ги информира своите клиенти  дека на ден 13.04.2018 година во периодот од 03:00 часот до 06:00 часот поради технички причини нема да функционираат банкоматите и ПОС уредите на Банката, а можни се одредени прекини и во функционирање на кредитните и дебитните картички издадени од Шпаркасе Банка.