Институтот Ifo од Минхен претстави нови пресметки на тема граѓански додаток – Бургергелд.

Според тоа, луѓето кои работат и ги користат сите социјални бенефиции на кои им следуваат секогаш имаат повисок расположлив приход од луѓето кои не работат и живеат исклучиво од социјални бенефиции.

Според Институтот Ifo, едноставно е погрешно да се тврди дека оние кои добиваат бенефиции од државата добиваат повеќе нето пари од луѓето со ниски примања.

Ако живеете сами во град со просечна кирија и заработувате 1.000 евра бруто, ќе добиете добри 890 евра по одбивањето на даноците и придонесите. Тој што прима само социјална помош има точно 563 евра граѓански додаток.

Вработените самохрани родители со бруто приход од 1.000 евра дури добиваат и повеќе од 2.000 евра вклучувајќи ги социјалните бенефиции. Оние кои живеат само од социјална помош имаат на располагање 1.500 евра.

Според извештајот на Владата за минималниот животен стандард, стандардната стапка на граѓански надоместоци се очекува да се зголеми за шест до осум проценти во 2024 година. Според германските медиуми, над 5 милиони луѓе добиваат граѓански додаток.

Износите на надоместоците од 2024 година:

Самци – 563 евра

Млади (15-18 години) – 471 евро

Деца (7-14 години) – 390 евра

Деца (до 6 години) – 357 евра.