Остар пад на акциите во БРИК – Берово беше забележан на Македонската Берза. Имено, во понеделникот 27/08/2018 беше забележан остар пад на акцијата на оваа компанија од неверојатни 54,66 % со просечна цена на тргување од 3.720 денари.

Дали станува збор за некоја заткулисна игра или непријателско превземање ќе видиме во иднина, но со сигурност може да ја прогласиме за губитник на неделата.

БанкоМетар.мк 31/08/2018