Швајцарските компании од 2022 година веќе нема да можат да одбиваат мито за даночна основа платена на физички лица, идентификуваше швајцарската влада измени и дополнувања на даночните закони.

Покрај митото, даночното намалување нема да биде ниту трошок за финансирање на криминални активности, ниту авансно обештетување на делото, одлучи владата.

Швајцарија е позната по својот институт за банкарска тајна и се смета дека е сигурнно прибежиште за пари од странство, па затоа владата одлучи да ги задржи даночните намалувања за некои прекршувања. Така, странските казни ќе можат да се одземат од даноци, доколку не се во согласност со швајцарската политика.

„Како и досега, домашните кривични финансиски санкции, односно казните и административните кривични санкции, нема да можат да се одземаат од даноци во иднина. Од друга страна, странските финансиски санкции ќе можат да се одземат од даноци во посебни случаи, ако тие ја нарушуваат швајцарската политика или ако компанијата веродостојно докаже дека ги презела сите оправдани чекори за усогласување со законот“, објасни владата.

По влегувањето во сила во 2022 година, промените ќе бидат во согласност со препораката на Работната група на ОЕЦД за финансиска акција против перење пари, соопшти владатa.